Disneyland 1972 Love the old s
Cái tên nói lên tât cả